Chính Sách Bảo Mật

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi tìm cách truy cập website https://mamcomviet.com này, bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật do Mâm Cơm Việt đưa ra khi bạn tham gia đọc và gửi nội dung cho Mâm Cơm Việt.

Thông tin mà Mâm Cơm Việt có thể thu thập được từ bạn có thể là:

Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào mẫu đơn trên trang website của Mâm Cơm Việt. Điều này bao gồm các thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng trang web của Mâm Cơm Việt, đăng ký để nhận được bản tin của Mâm Cơm Việt và các tài liệu gửi bài.

Chính sách - Bảo mật Mâm Cơm Việt
Chính sách – Bảo mật Mâm Cơm Việt

Các cuộc thi: Mâm Cơm Việt thường xuyên yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các cuộc thi và quà tặng. Tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi là hoàn toàn tự nguyện và bạn nên có một sự lựa chọn có hoặc không trong việc gửi bất cứ thông tin nào của bạn cho Mâm Cơm Việt.

Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (như tên và email) và câu trả lời sáng tạo. Mâm Cơm Việt có quyền công bố thông tin gửi cho các đối thủ cạnh tranh và quà tặng trên website và bản tin của mình mà không được sự cho phép thêm từ phía bạn. Nếu bạn liên hệ với Mâm Cơm Việt, Mâm Cơm Việt có thể lưu giữ hồ sơ của các liên hệ này.

Chi tiết về mỗi lần bạn truy cập vào website của Mâm Cơm Việt và các thông tin liên quan khác (nếu có).

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Mâm Cơm Việt và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Mâm Cơm Việt không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

Địa chỉ IP và cookie

Mâm Cơm Việt có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn bao gồm (nếu có): địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành và các loại trình duyệt cho quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho nhà quảng cáo của Mâm Cơm Việt. Thống kê dữ liệu về các hành động người dùng duyệt website của Mâm Cơm Việt và không xác định bất kỳ cá nhân.

Vì lý do đó, Mâm Cơm Việt có thể có được thông tin về việc sử dụng internet nói chung của bạn bằng cách sử dụng một tập tin cookie được lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính của bạn. Cookies có chứa thông tin được lưu trong ổ cứng của máy tính. Cookies giúp Mâm Cơm Việt cải tiến trang web của Mâm Cơm Việt và để cung cấp một dịch vụ tốt hơn và nhiều hơn nữa cho các nhu cầu cá nhân. Cookies cho phép Mâm Cơm Việt:

Để ước lượng đối tượng tham gia truy cập website của Mâm Cơm Việt và cách sử dụng.

  • Để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và vì vậy cho phép Mâm Cơm Việt tùy chỉnh trang web của Mâm Cơm Việt theo lợi ích cá nhân của bạn.
  • Để tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.
  • Để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của Mâm Cơm Việt.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookies bằng cách kích hoạt các thiết lập trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối việc thiết lập các cookies. Tuy nhiên, nếu bạn chọn thiết lập này bạn có thể không thể truy cập một số phần của trang web của Mâm Cơm Việt.

Trừ khi bạn có điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn để nó sẽ từ chối cookie, hệ thống của Mâm Cơm Việt sẽ phát hành các tập tin cookie khi bạn đăng nhập vào trang web của Mâm Cơm Việt.